Informatie
zondag 19 augustus 2018
| Inloggen    

 Welkom bij de 19e Strandrace voor Mountainbikers

Wij heten u welkom bij de 19e editie van de strandrace in Rockanje die op 18 Februari 2018 georganiseerd zal worden. Het is mogelijk aan deze editie mee te doen in oftewel de wedstrijd dan wel de toertocht. Je kan voor inschrijving een keuze maken uit een tweetal afstanden t.w. 25 km of de 40 km.

Wij raden u aan de informatie zorgvuldig door te lezen, zodat niets een succesvolle deelname in de weg kan staan.

INSCHRIJVING / AANMELDING

Inschrijving via de KNWU website of voor de toertocht per e-mail strandrace@gmail.com. Wij zullen uw voorinschrijving bevestigen nadat het inschrijfbedrag ad € 15,-- voldaan is ons rekeningnummer NL18INGB0006617812 (BIC Nr INGBNL2A) t.n.v. Stichting Strandrace Rockanje .
Ook is het nog mogelijk op de dag zelf in te schrijven, echter de kosten hiervan bedragen € 20,--. Wij willen u echter vragen  voortijdig in te schrijven vanwege mogelijke wachttijden bij het afhalen van de stuurborden.


Deelname is mogelijk aan de wedstrijd (40 km) of tourtocht (40 en 25 km) voor zowel heren als dames.
Graag bij inschrijven duidelijk aangeven:
- de afstand
- naam en adresgegevens
- wel/niet in het bezit van een KNWU licentie + lidmaatschapsnummer.

Starttijden en inschrijftijden:
40 km wedstrijd: Start 10.30 uur. Inschrijving: tussen 8.30 uur en 10.00 uur.

40 km toertocht: Start 10.40 uur
25 km toertocht: Start 10.45 uur. Inschrijving: tussen 9.15 uur en 10.00 uur.

VOORINSCHRIJVING MOGELIJK TOT EN MET 12 FEBRUARI !!!!!!

BIJSCHRIJVEN OOK MOGELIJK OP ZONDAG 18 FEBRUARI

 

 PRIJZENSCHEMA

Heren wedstrijd 40 km, 20 eindprijzen +++
Dames 40 km, 3 eindprijzen +++

Heren basislid 40 km 1 prijs
Heren cyclo 40 km 1 prijs
Heren 25 km, 3 prijzen

Dames 25 km, 3 prijzen

Jeugd 25 km, 1 prijs

De prijswinnaars zijn verplicht zelf de prijs af te halen tijdens de prijsuitreiking !!!!
 
Verder is er voor iedereen weer een leuke herinnering.

VERANTWOORDING

Deelname is op eigen risico en verantwoordelijkheid aan deze strandrace. Organisatie draagt geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht (bijvoorbeeld de weersomstandigheden) afgelast zou moeten worden. Bij deelname gaat u akkoord me deze voorwaarden.
Het dragen van een valhelm tijdens deze strandrace is VERPLICHT.

PERMANENCE

De permanence is bij Paviljoen "View" aan de 2e Slag in Rockanje over het duin aan het strand.

Verkeers- en organisatieborden verwijzen vanuit het dorp naar de 2e Slag. Hier is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

START

Ook dit jaar is de start op de vertrouwde plek op het strand aan de 2e Slag in Rockanje. Starttijd voor de 40 km wedstrijd:  10.30 uur
Starttijd voor de 40 km toertocht:  10.40 uur
Starttijd voor de 25 km toertocht:  10.45 uur (let op, starttijd is aangepast !!!!!!!)
De stuurborden dienen op de juiste manier aan het stuur van de mountainbike bevestigd te worden zodat controle posten onderweg deze duidelijk kunnen zien.

PARKOERS

Het parkoers voor de wedstrijdrijders/toertocht is 40 km. Recreanten rijden een toertocht van 25 km. Voor de juiste routes verwijzen wij u naar de borden bij de inschrijving. Bij opgave afmelden bij de jury. Voor verdere details verwijs ik u naar elders op deze site.

LEKKE BANDEN

Tijdens de afgelopen edities werd weinig lek gereden, maar het is aan te raden een reservebandje met pomp of een plaksetje mee te nemen.

FIETS AFSPUITEN

Na afloop is er gelegenheid tot het afspuiten van de mountainbike aan de achterzijde van de permanence (als de weersomstandigheden dit toelaten).

HULDIGING

Om 12.30 uur zal in Paviljoen "View" de huldiging plaatsvinden.

Een ieder die een prijs rijdt dient deze persoonlijk af te halen. Dus niet verschijnen op de huldiging, betekent geen prijs.

Verder ontvangt een ieder na inlevering van zijn stuurbordnummer een leuke herinnering.

UITSLAGEN

Alle uitslagen zullen na de wedstrijd op deze internetsite of op onze facebook pagina te lezen zijn.

Shirt Strandrace

 SPONSOREN:

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

Links:

Copyright 2007 by Strandrace Rockanje  | Privacybeleid | Gebruiksovereenkomst
Website Powered by www.HetBedrijf.com